Witamy na stronie Hoteli Warszawskich “Syrena”

Odwiedź jeden z naszych hoteli w Warszawie

Hotel Polonia Palace   |   Hotel Metropol  |  Hotel MDM

Nowoczesność z bogatą historią

Komfort i obsługa na najwyższym poziomie w samym sercu Warszawy

Hotel biznesowy w Warszawie

Położony w centrum miasta

Hotel MDM w sercu Warszawy

Idealna lokalizacja i wyjątkowy komfort

Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa tel. +48 22 33 91 611 sekret@syrena.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000052192, NIP 5260300575
BDO 000303177, kapitał zakładowy: 5.000.000 PLN